HOME > VRAAG EN ANTWOORD > Natuurlijke isolatie, wandverwarming, warmtewanden


VRAAG EN ANTWOORD

NATUURLIJKE ISOLATIE,
WANDVERWARMING, WARMTEWANDEN


IK WIL EEN OVERZICHT VAN LEVERANCIERS EN/OF PRODUCENTEN VAN NATUURLIJKE ISOLATIEPRODUKTEN.
Antw.:
Namen en adresgegevens van producenten / leveranciers vindt u bijv. in onze gratis PDF - handleiding (aanvragen via contactpagina).

DE AANSLUITING VAN DE LEIDING(EN) VAN DE WARMTEWAND OP EEN BESTAANDE CV-INSTALLATIE: HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK ?
Antw.:
De slangen van de warmtewand worden niet direct op de CV-ketel aangesloten. Het is de verdeler die zorgt voor de 'bemiddeling' tussen het CV-systeem en het wandverwarmings-systeem. Het hetere water van de CV-ketel wordt aangesloten op de verdeler.
De verdeler heeft een eigen circulatiepomp en warmteregelaar. De verdeler zorgt ervoor dat het water circuleert, dat het water verdeeld wordt over de wandverwarmings-groepen en dat het water dat door de verwarmingsslangen gaat een lagere temperatuur heeft.

LivingEarth Company brengt de slangen bij het monteren tot aan het punt van de verdeler(s); meestal gaan zij daarbij onder de vloer door. De daadwerkelijke aansluiting van de warmtewandslangen op de verdeler is in handen van de installateur.

IK WIL VAN CELLULOSE, HOUTVEZELPLATEN EN VLAS DE ISOLATIEWAARDEN EN WARMTEGELEIDINGS-COEFFICIËNTEN HEBBEN.
Antw.:
Voor deze informatie kunt u terecht bij de producenten en/of leveranciers van de verschillende isolatieprodukten.
Namen en adresgegevens van producenten / leveranciers vindt u bijv. in onze gratis PDF - handleiding (aanvragen via contactpagina).

IK WIL WANDVERWARMING OP 2 MUREN IN MIJN KANTOOR-/WERKRUIMTE : OP DE LANGSTE MUUR EN OP EEN ZIJMUUR. DE VERWARMING OP DE ZIJMUUR ZAL NIET ALTIJD AAN HOEVEN STAAN.
HOE REGEL IK HET ZO DAT IK NIET ONNODIG STOOK ?

Antw.:
Wandverwarming kan in groepen worden aangebracht die afzonderlijk bediend kunnen worden. Voor de korte muur wordt een aparte groep gemaakt. Zo kunt u de verwarming op de korte muur aanzetten wanneer het echt nodig is.

IK WIL SCHELPEN LATEN STORTEN. WAARMEE MOET IK REKENING HOUDEN ?
Antw.:
De kruipruimte moet een vrije hoogte van min. 50 cm hebben en moet leeg en vrij toegankelijk zijn.
Het storten van de schelpen brengt veel vocht met zich mee. Denk aan ventilatie en, indien van toepassing, het plaatsen van een bouwdroger en kachels.

Houdt u in uw bouwplanning en bouw-organisatie rekening met het storten van de schelpen en met de tijdelijke toename van het vochtgehalte in ruimten van het pand.

IK LAS LAATST DAT WANDVERWARMING RELATIEF GOEDKOPER IS DAN GEWONE CV IN HET GEBRUIK. HOE ZIT DAT ?
Antw.:
Wandverwarming is een systeem, waarbij slangen (buizen) op één of meer muren/wanden in een ruimte worden aangebracht. Daarna wordt de muur/wand afgewerkt met een stucprodukt. Doordat wandverwarming een relatief groot oppervlak beslaat, zorgt het voor een aangename warmte die gelijkmatig in de kamer(s) wordt verdeeld.
Door deze gelijkmatige verdeling van de warmte over een groot oppervlak kan de temperatuur van het water in de verwarmingsslangen lager gehouden worden dan bij CV met radiatoren.

Wandverwarming is een investering in energiezuinige verwarming die eigenlijk pas goed tot zijn recht komt in ruimten waarin men overdag - en evt. ook ’s avonds - veel tijd doorbrengt: leefruimten als woonkamers èn werkruimten waarin men veel tijd doorbrengt om te werken of te studeren - m.a.w. werkkamers, kantoorkamers of kantoorruimten.

In bijna alle gevallen moeten de muren/wanden waarop wandverwarming zal worden aangebracht aanvullend geïsoleerd worden. Dit voorkomt dat de verwarming eerst de muur of wand zèlf zal opwarmen.

IK WIL VOOR MIJN KANTOOR EEN NATUURLIJK THERMISCH / AKOESTISCH ISOLATIEPRODUKT MET DE BESTE ISOLATIE-KWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS.
Antw.:
Voor deze informatie kunt u terecht bij de producenten en/of leveranciers van de verschillende isolatieprodukten.
Namen en adresgegevens van producenten / leveranciers vindt u bijv. in onze gratis PDF - handleiding (aanvragen via contactpagina).

IK HEB EEN OUD HUIS GEKOCHT EN IK BEN GEÏNTERESSEERD IN LEMEN WARMTEWANDEN.
WAARMEE MOET IK REKENING HOUDEN ?

Antw.:
- Verwarmen begint altijd met isoleren ! Denkt u hierbij ook aan de isolatie van het dak en aan mogelijk optrekkend vocht vanuit de kruipruimte of kelder. De isolatie van de oude woning moet eerst goed worden aangepakt.
- Ramen moeten voorzien zijn van dubbel glas of isolerend glas, zeker in die ruimten waar u warmtewanden wilt.
- Zorgt u ervoor dat ramen en deuren goed kunnen sluiten, dat al het houtwerk in goede staat is en dat er geen tochtspleten zijn.
- Als er nog geen CV-systeem in de woning is, zou u dit moeten (laten) aanleggen. Wandverwarming maakt namelijk gebruik van dit systeem.
- Onderzoekt u in welke kamer(s) u wandverwarming zou willen en wat de kosten hiervoor zouden zijn (na-isolatie van muren/wanden bestemd voor wandverwarming, installatiewerk, stucwerk, schilderwerk e.a.).
Warmtewanden moeten later bij het inrichten en het dagelijks gebruik vrije wanden kunnen zijn. Zij zijn dus niet geschikt voor het plaatsen van wandvullende kasten of meubels.
- Onderzoekt u welk wandverwarmings-systeem voor u de optimale keuze zou zijn: wandverwarming met of zonder modules dan wel met of zonder capillaire klimaatmatten, type / merk van de buizen e.d..
Een energieadviesbureau kan u helpen bij het bepalen van de keuzes.

LAATST LAS IK IETS OVER KLIMAATMATTEN. IS DAT HETZELFDE ALS WANDVERWARMING ?
Antw.:
Ja, capillaire klimaatmatten voorzien ook in verwarming - en, indien gewenst, koeling - d.m.v. een systeem dat wordt aangebracht op de muur/wand, het plafond of op de vloer. Men profiteert dus ook met dit systeem van aangename stralingswarmte afkomstig van een relatief groot oppervlak.

De buizen van dit systeem ogen als slangetjes en worden aangeleverd op matten. De matten worden op muur, wand, plafond of vloer gemonteerd en aan elkaar gekoppeld.
De matten die op muur/wand of plafond zijn aangebracht, worden afgewerkt met een stucprodukt (leem / leemstuc of gips).

KAN IK MET WANDVERWARMING DE RUIMTE OOK KOELEN ?
Antw.:
Het wandverwarmings-systeem leent zich inderdaad ook voor het koelen van ruimten. Het koelwater wordt via de verdeler naar dezelfde slangen geleid als het verwarmde water. Hier is een aparte, maar relatief eenvoudige, koppeling voor de verdeler voor nodig.

Men moet wel rekening houden met het 'aanmaken' van het koelwater. Dit kan op 2 manieren.
1. De eenvoudigste optie is via een warmtepomp / koelinstallatie. Dit is een systeem dat in aanschaf relatief duur is, maar het resultaat is wel dat men met één apparaat zowel kan verwarmen als koelen. Dit is met name een optie bij een compleet nieuwe installatie (bij een renovatie of nieuwbouw).
2. De 2e optie is om naast de bestaande CV-ketel een koelmachine te laten plaatsen. Dit apparaat werkt volgens hetzelfde principe als een airco, maar maakt koel water in plaats van koele lucht. Dit koele water komt in de slangen van de wandverwarming d.m.v. de verdeler.

Een voordeel van koelen met hulp van wandverwarming is dat er geen beweging van koude luchtstromen is zoals bij airco.

Men moet vooraf goed nagaan of de investering technisch zinvol is en rendeert !
Koelen met wandverwarming werkt beslist niet als een ventilator die men naar believen 'even aan' of 'even uit' zet. Wandverwarming en wandkoeling werken gedurende langere perioden.

Het koelen met hulp van wandverwarming is vooral geschikt voor kantoorpanden of grote ruimten waar mensen een belangrijk deel van de dag produktief moeten zijn en waar een aangenaam werkklimaat gedurende langere tijd dus van belang is.

Voor een woning is het de vraag of de koel-optie een technisch nuttige en rendabele investering is. Zeer warme zomerdagen komen in Nederland en België immers betrekkelijk weinig voor.

 

LEEM, LEEMSTUC, STUCCO LUSTRO, TADELAKT, WARMTEWANDEN

Maak gebruik van de (kleur-)rijke ervaring en de deskundigheid van LivingEarth Company.
Bekijk de projectfoto’s   hier.

Copyright © LivingEarth Company 2003-2015

Het is niet toegestaan om deze text geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden over te nemen, te copiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen noch om deze text geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden te verspreiden.

 

HOME

LIVINGEARTH
COMPANY

UW PROJECT

ECOLOGISCHE
DUURZAAMHEID

LEEM ALS BOUWMATERIAAL

LIVINGEARTH'S
LEEMSTUC-
PRODUCTEN

STAMPLEEM

LEEMSTENEN

STUCCO LUSTRO

TADELAKT

NATUURLIJKE
ISOLATIE

WANDVERWARMING,
WARMTEWANDEN

PRIJSINFORMATIE

VRAAG EN
ANTWOORD

Leem en leemstuc - 1

Leem en leemstuc - 2

Stampleem, leemstenen

Nat. isolatie,
wandverwarming


Stucco Lustro -
Tadelakt

CONTACT

PROJECTFOTO'S

LINKS NAAR
ENERGIE BESPAREN