HOME

LIVINGEARTH
COMPANY

UW PROJECT

ECOLOGISCHE
DUURZAAMHEID

LEEM ALS BOUWMATERIAAL

LIVINGEARTH'S
LEEMSTUC-
PRODUCTEN

STAMPLEEM

LEEMSTENEN

STUCCO LUSTRO

TADELAKT

NATUURLIJKE
ISOLATIE

WANDVERWARMING,
WARMTEWANDEN

PRIJSINFORMATIE

VRAAG EN ANTWOORD

CONTACT

PROJECTFOTO'S

LINKS NAAR
ENERGIE BESPAREN

 

HOME > STAMPLEEM


STAMPLEEM

EIGENSCHAPPEN, GEBRUIK EN VERWERKING
VAN STAMPLEEM

Leem behoort tot de oudste bouwmaterialen in de geschiedenis van de mens. Het is een aards 'produkt' dat men in de grond onder de humuslaag en de teeltlaag vindt. Het bestaat grofweg uit zand, klei en silt en is meestal gelig, goudbruin of roodbruin van kleur.

Leem kan op verschillende manieren als bouwmateriaal worden gebruikt: in de vorm van stuc (leem, leemstuc), als aangestampte leem (stampleem) en in de vorm van stenen of blokken (leemstenen).

Het massieve bouwen met leem kent een lange traditie. Leembouw wordt al eeuwenlang op alle continenten op verschillende manieren als bouwtechniek ingezet.
Hieronder gaan wij in op de eigenschappen en toepassingen van de oude bouwtechniek stampleem.

*  Leem en stampleem leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond binnenklimaat van woonruimten, kantoorruimten en werkruimten, met name door de natuurlijke regulatie van vocht.
*  Leem en stampleem bevorderen het gevoel van behaaglijkheid, stabiliteit en rust in woonruimten, kantoorruimten en werkruimten.


Vraag hier de PDF Stampleem / leemstenen aan.

Voor vragen en antwoorden m.b.t. stampleem / leemstenen klikt u hier.


leem
 
stampleem
 
leem
 

EIGENSCHAPPEN VAN LEEM EN STAMPLEEM

NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN
Leem is een aards 'produkt' dat men in de grond vindt. Het behoort tot de oudste bouwmaterialen in de geschiedenis van de mens. Van nature heeft het aangename eigenschappen.

Een belangrijke reden om in (zeer) warme streken met leem te bouwen, is dat leem van nature een grote hoeveelheid warmte uit de omgeving kan opnemen en deze warmte kan opslaan in de leemmassa. Het geeft de warmte weer geleidelijk af wanneer de temperatuur in de omgeving daalt en het koeler wordt. Leem werkt dus regulerend ten aanzien van warmte.

Leem werkt ook regulerend ten aanzien van vocht. Het neemt vocht uit de ruimte of de omgeving op en staat dit geleidelijk af wanneer de vochtigheidsgraad in de ruimte of in de omgeving daalt en de lucht weer droger wordt.

Daarnaast is leem damp-open, brandwerend en werkt het geluiddempend.

In het algemeen kan men stellen 'hoe dikker, hoe krachtiger': hoe dikker de leemlaag, hoe sterker bovengenoemde eigenschappen zich doen gelden.

TOEPASSINGEN VAN LEEM EN STAMPLEEM

TOEPASSINGEN BINNENSHUIS
Leem sluit aan bij het streven om mens- en milieuvriendelijk te leven. In ons klimaat ligt de nadruk op toepassingen binnenshuis.

De aangename eigenschappen van leem vindt men ook terug in stampleem.
Stampleem is op natuurlijke wijze decoratief en brengt natuurlijkerwijs behaaglijkheid, stabiliteit en rust in het wooninterieur en werkinterieur.

WAT NIET EN WAAR NIET ?
LivingEarth Company voegt geen chemisch-synthetische grondstoffen of toevoegingen toe om leem en stampleem stootvast, krasvast, slijtvast, waterafstotend of afwasbaar te maken.

Leem en stampleem zijn niet geschikt voor het oplossen van vochtproblemen binnenshuis. Neemt u in geval van vochtproblemen contact op met een deskundige (bouwpatholoog of bouwkundig ingenieur).

GEBRUIK EN VERWERKING VAN STAMPLEEM

ALGEMEEN
Stampleem is leem die in een mal of bekisting wordt gestampt. Zo maakt men met leem massieve elementen zoals muren, wanden en praktische interieur-onderdelen zoals een balie.
Stampleem bestaat grofweg uit zand, klei en silt.

Het stampen van de leem in de bekisting gebeurt voornamelijk machinaal; handstampers worden aanvullend ingezet.

GEBRUIK
Stampleem kan toegepast worden
- binnenshuis; stampleem is daarbij geschikt voor toepassingen in woonruimten, werkruimten en kantoorruimten.
- buitenshuis mits wensen en plannen realistisch zijn en vooraf bepaalde maatregelen getroffen worden.

In ons klimaat ligt de nadruk op toepassingen binnenshuis.

STAMPLEEM VERWERKEN - BINNEN
Indien u stampleem in een wooninterieur of werkinterieur wilt inbrengen, dient u dit vanaf het eerste begin in uw bouw- of verbouwingsplannen op te nemen. Het werken met stampleem is een arbeidsintensief proces en dient goed te worden doorgedacht en voorbereid.

Binnenshuis zijn belangrijke voorwaarden voor de realisatie, dat stampleem in een heel vroeg stadium in de bouw- of verbouwingsplannen opgenomen wordt en dat de fundering geheel op het stampen en op het gewicht van stampleem is afgestemd.

Tijdens het stampen kan kleipoeder in verschillende kleuren aan de leem toegevoegd worden, waardoor spontane speciale effecten ontstaan.

In wooninterieur en werkinterieur zorgt stampleem op natuurlijke wijze voor een statement.

Stampleem kan eventueel met LivingEarth Company's leemstucprodukten (LivingEarth Base, LivingEarth Finish, Living Krystal Colours) worden afgewerkt.

STAMPLEEM VERWERKEN - BUITEN
Stampleem kan buiten toegepast worden mits men nagaat of de plannen en wensen realistisch zijn en mits men vooraf de nodige maatregelen treft.
Stampleem-elementen moeten tegen water en (optrekkend) vocht worden beschermd.

AANSCHAF EN HERKOMST
Stampleem kan in Nederland bij een gespecialiseerde firma worden ingekocht.
Wanneer de grond uit een eventuele bouwput van goede kwaliteit is, kan leem van de bouwlocatie gebruikt worden. De machines die hiervoor nodig zijn, kunnen in Nederland gehuurd worden.

 

Copyright © LivingEarth Company 2003-2015