HOME

LIVINGEARTH
COMPANY

UW PROJECT

ECOLOGISCHE
DUURZAAMHEID

LEEM ALS BOUWMATERIAAL

LIVINGEARTH'S
LEEMSTUC-
PRODUCTEN

STAMPLEEM

LEEMSTENEN

STUCCO LUSTRO

TADELAKT

NATUURLIJKE
ISOLATIE

WANDVERWARMING,
WARMTEWANDEN

PRIJSINFORMATIE

VRAAG EN ANTWOORD

CONTACT

PROJECTFOTO'S

LINKS NAAR
ENERGIE BESPAREN

 

HOME > LEEMSTENEN


LEEMSTENEN

EIGENSCHAPPEN, GEBRUIK EN VERWERKING
VAN LEEMSTENEN

Leem behoort tot de oudste bouwmaterialen in de geschiedenis van de mens. Het is een aards 'produkt' dat men in de grond onder de humuslaag en de teeltlaag vindt. Het bestaat grofweg uit zand, klei en silt en is meestal gelig, goudbruin of roodbruin van kleur.

Leem kan op verschillende manieren als bouwmateriaal worden gebruikt: in de vorm van stuc (leem, leemstuc), als aangestampte leem (stampleem) en in de vorm van stenen of blokken (leemstenen).

Het massieve bouwen met leem kent een lange traditie. Leembouw wordt al eeuwenlang op alle continenten op verschillende manieren als bouwtechniek ingezet.
Hieronder gaan wij in op de eigenschappen en toepassingen van leemstenen (stenen of blokken gemaakt van leem).

*  Leem en leemstenen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond binnenklimaat van woonruimten, kantoorruimten en werkruimten, met name door de natuurlijke regulatie van vocht.
*  Leem en leemstenen bevorderen het gevoel van behaaglijkheid, stabiliteit en rust in woonruimten, kantoorruimten en werkruimten.

LivingEarth Company verstrekt algemene informatie over (toepassingen met) leemstenen. Aanbieders en verwerkers van leemstenen vindt u elders op internet.


Vraag hier de PDF Stampleem / leemstenen aan.

Voor vragen en antwoorden m.b.t. stampleem / leemstenen klikt u hier.


leem
 
stampleem
 
leem
 

EIGENSCHAPPEN VAN LEEM EN LEEMSTENEN

NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN
Leem is een aards 'produkt' dat men in de grond vindt. Het behoort tot de oudste bouwmaterialen in de geschiedenis van de mens. Van nature heeft het aangename eigenschappen.

Een belangrijke reden om in (zeer) warme streken met leem te bouwen, is dat leem van nature een grote hoeveelheid warmte uit de omgeving kan opnemen en deze warmte kan opslaan in de leemmassa. Het geeft de warmte weer geleidelijk af wanneer de temperatuur in de omgeving daalt en het koeler wordt. Leem werkt dus regulerend ten aanzien van warmte.

Leem werkt ook regulerend ten aanzien van vocht. Het neemt vocht uit de ruimte of de omgeving op en staat dit geleidelijk af wanneer de vochtigheidsgraad in de ruimte of in de omgeving daalt en de lucht weer droger wordt.

Daarnaast is leem damp-open, brandwerend en werkt het geluiddempend.

In het algemeen kan men stellen 'hoe dikker, hoe krachtiger': hoe dikker de leemlaag, hoe sterker bovengenoemde eigenschappen zich doen gelden.

TOEPASSINGEN VAN LEEM EN LEEMSTENEN

TOEPASSINGEN BINNENSHUIS
Leem sluit aan bij het streven om mens- en milieuvriendelijk te leven. In ons klimaat ligt de nadruk op toepassingen binnenshuis.

De aangename eigenschappen van leem vindt men ook terug in leemstenen.
Leemstenen brengen op natuurlijke wijze behaaglijkheid, stabiliteit en rust in het wooninterieur en werkinterieur.

WAT NIET EN WAAR NIET ?
Leem en leemstenen zijn niet geschikt voor het oplossen van vochtproblemen binnenshuis. Neemt u in geval van vochtproblemen contact op met een deskundige (bouwpatholoog of bouwkundig ingenieur).

GEBRUIK EN VERWERKING VAN LEEMSTENEN

ALGEMEEN
Leemstenen zijn lemen stenen of blokken, waarmee muren, wanden en warmte-geleidende muren/wanden kunnen worden opgebouwd. Leemstenen kunnen in plaats van gewone bakstenen worden gebruikt.

Leemstenen bestaan grofweg uit zand, klei en silt.

GEBRUIK
Leemstenen zijn geschikt voor toepassingen binnenshuis en voor toepassingen buitenshuis onder beschermde omstandigheden.

LEEMSTENEN VERWERKEN - BINNEN
In woonruimten en werkruimten lenen leemstenen zich voor de opbouw van dragende muren, wanden, warmte-geleidende muren/wanden en kachels. Ze worden onderling met leemmortel vermetseld.

Leemstenen kunnen eventueel met LivingEarth Company's leemstucprodukten (LivingEarth Base, LivingEarth Finish, Living Krystal Colours) worden afgewerkt.

AANSCHAF EN HERKOMST
In Nederland kunnen geperste, ongebakken leemstenen bij een gespecialiseerde firma worden ingekocht.
Wanneer de grond uit een eventuele bouwput van goede kwaliteit is, kan leem van de bouwlocatie gebruikt worden om de stenen te maken. De machines die hiervoor nodig zijn, kunnen in Nederland gehuurd worden.

Copyright © LivingEarth Company 2003-2015